درباره ما

وب سایت خانه پرستش منبعی غنی از سرودهای پرستشی قدیمی و جدید است، و هدف آن در دسترس بودن سرودهای پرستشی به صورت فایل صوتی، متن سرودها، و پاورپوینت برای مسیحیان داخل و خارج ازایران است. رویای ما تقویت و رشد کلیسای نوپای ایران در مسیر پرستش است.

خانه پرستش زیر مجموعه ای از خدمات سازمان هوسپیان می باشد.