سرودها

-
کلمات
MP3
موضوع
1
عجیب است
دعا‌
2
عشقی تازه
دعا‌
آنی‌ هوسپیان
3
از آسمان بریز
تثلیث
ژیلبرت هوسپیان
4
آزادم نما
آزدى از اسارت
سوریک سرکیسیان، آنی‌ هوسپیان
5
چه شیرین و دلپذیر
پرستشى
داریوش و ماریا
6
در حضور تو
دعا‌
ژیلبرت و آنی‌ هوسپیان
7
در طی سفر
پرستشى
ژیلبرت هوسپیان
8
دوستت دارم ای عیسی
پرستشى
9
قاصدک ها
پرستشى
ژیلبرت هوسپیان و ایوت
10
هدیه نجات
توبه
11
عیسی تو را خواهم
دعا‌
مصطفی مارک
12
ستایش حرمت
ستايشى
ژیلبرت هوسپیان
13
جشن عظیمی است – شادی نماییم
شادی خداوند
ملودی یقنظر
14
کلمه حیات
پرستشى
ژیلبرت هوسپیان
15
خدای زنده
پرستشى
مصطفی مارک
16
محبت
كليسا
ژیلبرت هوسپیان
17
محبتش
ستايشى
ژیلبرت هوسپیان
18
من آزادم
آزدى از اسارت
19
منجی من
صليب و كفاره
ژیلبرت هوسپیان
20
نیایش
تثلیث
مصطفی مارک
21
روح القدس تو برترین
تثلیث
ژیلبرت هوسپیان و ملودی هوسپیان
22
ستایش
ستايشى
ژیلبرت هوسپیان و ملودی هوسپیان
23
شادانم
بازگشت مسیح
ژیلبرت هوسپیان
24
شاه جلال
پرستشى
25
تقدیمت کنم
تسلیم خداوند
ژیلبرت هوسپیان
26
سلطان زندگی ام باش
پرستشى
ژیلبرت هوسپیان
27
تشنه ام
دعا‌
ژیلبرت هوسپیان
28
چنانکه آهو
اشتياق
ژیلبرت هوسپیان
29
آرامی دلهایی
فيض
آنت
30
محتاجم من
تسلیم خداوند
ملودی هوسپیان
31
شکر بهرت
صليب و كفاره
ملودی هوسپیان
32
اکنون در نور
آزدى از اسارت
ژیلبرت هوسپیان
33
عیسای ما
شفا
مصطفی مارک
34
ای مقدسین
كليسا
ژیلبرت هوسپیان
35
کلامت
پرستشى
آنی‌ هوسپیان
36
بیا
پرستشى
ژیلبرت هوسپیان
37
بیایید با هم
پرستشى
ایوت
38
چه عظیم وعجیب
پرستشى
الین سرکیسیان
39
ای عیسی نزدم بیا
دعا‌
آنت
40
ای خداوند همیشه حاضر
فيض
آنی‌ هوسپیان
41
ای روح القدس
دعا‌
ژیلبرت و آنی‌ هوسپیان
42
عیسی سرور و شاهم
فيض
ژیلبرت هوسپیان
43
خداوند از راه فیضش
فيض
ژیلبرت هوسپیان
44
خداوند عیسی
كليسا
ژیلبرت و آنی‌ هوسپیان
45
خداوندا تو آگاهی
دعا‌
ایوت
46
خداوندم قادر است
پرستشى
ژیلبرت هوسپیان
47
پناهگاهم تویی
پرستشى
48
پدر تو را بخشید
میلاد و ظهور مسیح
ژیلبرت هوسپیان
49
تو به یادم هستی
پرستشى
ژیلبرت هوسپیان
50
تو قدوسی، قدوس
پرستشى
ژاکلین
51
ای تمامی زمین
پرستشى
52
بیشتر
پرستشى
دریا
53
چه عظیمی
پرستشى
ادوارد و ژیلبرت هوسپیان
54
جلالت می دهیم
پرستشى
پرنی
55
در موکب ظفر مسیح
پرستشى
ایوت
56
می آیم
فيض
آندره هوسپیان
57
گر چه انجیر
شكرگذارى
58
هللویا تو خداوندی
شادی خداوند
59
حمد و جلال بر نام خداوند
تثلیث
ژیلبرت هوسپیان
60
روح القدس تازه کن
روح‌القدس
ژیلبرت هوسپیان
61
قدوس قدوس
پرستشى
داریوش و ماریا
62
چون روحش
روح‌القدس
ژیلبرت هوسپیان
63
تمام شد
قیام مسیح
آنی‌ هوسپیان
64
تولد يافت
میلاد و ظهور مسیح
65
تکميل کرد او
پيروزى در مسيح
ژیلبرت هوسپیان
66
خواهم هر روز با تو راه روم
دعا‌
ژیلبرت هوسپیان
67
بشنو کلیسا
كليسا
داریوش و ماریا
68
قدوس هستی خدایم
پرستشى
داریوش و ماریا
69
در این دنیای
دعا‌
سارا فرد و ژیلبرت هوسپیان
70
شادان هستیم
شادی خداوند
سارا فرد
71
صبحگاهان
دعا‌
داریوش و ماریا
72
در شب آخر
عشای ربانی
ژیلبرت هوسپیان
73
كلامی گو
اشتياق
ژیلبرت هوسپیان
74
مشتاقم که نزدت باشم
اشتياق
داریوش و ماریا
75
عمانوئیل- عیسی نامت چه زیبا
پرستشى
آنگینه
76
قوت و جلال
پرستشى
داریوش و ماریا
77
گوییم عیسی آمده
پرستشى
ژیلبرت هوسپیان
78
سخن بگو
روح‌القدس
ژیلبرت هوسپیان و ایوت
79
او می آید
بازگشت مسیح
ایوت
80
تو قدوسی
پرستشى
ژیلبرت و آنی‌ هوسپیان
81
فیض عظیم مسیحا
فيض
منی‌
82
خداوندم ای منجیم
دعا‌
ژاکلین
83
وقت دعا
دعا‌
الین سرکیسیان
84
جلال دهم نامت را
پرستشى
ژیلبرت هوسپیان
85
جایگاه آرامش
اشتياق
ژیلبرت هوسپیان
86
تمجیدش کنید
ستايشى
منی‌
87
شبان جانم
پرستشى
88
شیدای شیدا
تثلیث
ژیلبرت هوسپیان
89
ای خداوند و شاهم
پرستشى
ژیلبرت هوسپیان
90
وقتی دل شکسته
فيض
الین سرکیسیان
91
خود را به کویَت میرسانم
پرستشى
92
شکرت کنیم
شكرگذارى
93
خدای من صخرهٔ من
پرستشى
94
چنین می گوید - حمد و ستایش
شكرگذارى
ژیلبرت هوسپیان
95
آزاد شدم - در قلب من
آزدى از اسارت
ژیلبرت هوسپیان
96
با هم گرد آییم
كليسا
97
محبت خدا بس عظیم است
محبت
الین سرکیسیان
98
چون روح در پنطيکاست
پنطیکاست
ژیلبرت هوسپیان
99
خداوندم شاه شاهان است
پرستشى
100
خالق آسمان
پرستشى
101
آه ای شبان نیکو بیا
دعا‌
ژیلبرت هوسپیان
102
عظیم است خدا
ستايشى
داریوش و ماریا
103
بر افراز
پرستشى
104
برتر از شاھان
پرستشى
داریوش و ماریا
105
به نام مسیح
شفا
106
چه محبت و لطفی بود
محبت
107
چشمان قلبم را بگشا
پرستشى
ژیلبرت هوسپیان
108
چون آھو
اشتياق
داریوش و ماریا
109
چون طفلی کوچک
تسلیم خداوند
110
چون طفلی مضطرب
فيض
ژیلبرت هوسپیان
111
چون زنده است
فيض
ژیلبرت هوسپیان
112
در قصرھای او داخل شو
پرستشى
ژیلبرت هوسپیان
113
دل طاھر
دعا‌
114
در سکوت و در خلوت حضورت
پيروزى در مسيح
ژیلبرت هوسپیان
115
امروز مسیح منجی بشر
میلاد و ظهور مسیح
ژیلبرت هوسپیان
116
اعتماد برعیسی نیکوست
فيض
ژیلبرت هوسپیان
117
ای عیسی منجیم
پرستشى
ژیلبرت هوسپیان
118
ای معبود من
پرستشى
ژیلبرت هوسپیان
119
ای مو منین شادی کنید
شادی خداوند
120
ای روح القدس مرا لمس فرما
روح‌القدس
الین سرکیسیان
121
فریادھای شادی و آزادی
شادی خداوند
122
قدوس و عظیمی
پرستشى
داریوش و ماریا
123
ھوشیانا
بازگشت مسیح
داریوش و ماریا
124
ایمان دارم
ایمان
ژیلبرت هوسپیان
125
خوانیم خدای قدوس
شادی خداوند
ژیلبرت هوسپیان
126
خدا عظیمتر
پرستشى
داریوش و ماریا
127
خدا نیکوست - خدای متعال
شادی خداوند
پولینا
128
خداوند را ستاییم
ستايشى
ژیلبرت هوسپیان
129
خداوند راھی بھرم مھیا سازد
پرستشى
ژیلبرت هوسپیان
130
خداوند شبان من است
ایمان
داریوش و ماریا
131
لباس عدالت
نجات
ژیلبرت هوسپیان
132
من ایستاده ام
ایمان
ژیلبرت هوسپیان
133
مسیح می آید
بازگشت مسیح
134
منجی آسمانی
فيض
ژیلبرت هوسپیان
135
نان حیات ھستم
ایمان
ژیلبرت هوسپیان
136
نزد سفره
عشای ربانی
داریوش
137
پسر خدا تو شایسته ای
پرستشى
ماریا
138
ای خداوند روح تو
روح‌القدس
139
سرایم
ستايشى
ژیلبرت هوسپیان
140
سرشار
پرستشى
141
ستاییم عیسی را او شایسته است - او قادر است
ستايشى
142
شفای توای پدر
تثلیث
ژیلبرت هوسپیان
143
شاه شاھان توئی
پرستشى
داریوش و ماریا
144
شکر بھر صلیبت
شكرگذارى
داریوش و ماریا
145
تو صدای ساز موجی
پرستشى
یوریک
146
زخمھایش
صليب و كفاره
فردریک سرگیس
147
زنگھا
قیام مسیح
ژیلبرت هوسپیان
148
در آخوری پست
میلاد و ظهور مسیح
ژیلبرت هوسپیان
149
کبوتر آسمانی خدا
روح‌القدس
150
تو ستاره صبح
پرستشى
فردریک سرگیس
151
ابرھای تار
ترس
ژیلبرت هوسپیان
152
آه چه زیباست
كليسا
ژیلبرت هوسپیان
153
آن صلیب
صليب و كفاره
154
عظیمی عجیبی
پرستشى
دریا
155
الشدای
قادر مطلق
ژیلبرت هوسپیان
156
ای عشق بی ھمتای من
پرستشى
ژیلبرت هوسپیان
157
ای فرزندان نور
كليسا
158
ای خداوند زکرم
پرستشى
159
گر از گناه آزادی می خواھی
آزدى از اسارت
160
هان چه دوست است
پرستشى
ژیلبرت هوسپیان
161
عیسی را بسرایید
بازگشت مسیح
ژیلبرت هوسپیان
162
عیسی تو را میپرستم
پرستشى
دریا
163
جلال و شکوه
پرستشى
ژیلبرت هوسپیان
164
خداوندم ای منجیم
دعا‌
165
محبوبم از آن من است
پرستشى
ژیلبرت هوسپیان
166
اوه ھللویاه
پرستشى
ژیلبرت هوسپیان
167
پشت در قلب توست
توبه
ژیلبرت هوسپیان
168
روح قدوس خدا
روح‌القدس
دریا
169
شاد شادم
شادی خداوند
170
شوقی عظیم
توبه
ژیلبرت هوسپیان
171
قلب‌های شکسته
تسلی‌ دلشکستگان
ژوزف هوسپیان
172
ای خداوند قوت من
پرستشى
ژوزف هوسپیان
173
با من باش
دعا‌
ژوزف هوسپیان
174
کلامت می‌گوید
محبت
ژوزف هوسپیان
175
دلخواه من
نجات
سارا فرد
176
نغمه‌ ی فرشتگان
میلاد و ظهور مسیح
سارا فرد
177
شادان هستیم در عیسی
شادی خداوند
178
تویی ملجای من
پرستشى
شهره
179
آه‌ ای شبان نیکو بیا ۲
دعا‌
ژوزف هوسپیان
180
یکبار دیگر
توبه
ژوزف هوسپیان