آزادم نما - Azadam Nama

  • سراینده: سوریک سرکیسیان، آنی‌ هوسپیان
  • شعر: علیرضا سیدیان
  • آهنگ: ژیلبرت هوسپیان