ای خداوند مهربان-Ey Khodavande Mehraban

  • سراینده: ژوزف هوسپیان
  • شعر: هایک هوسپیان
  • آهنگ: هایک هوسپیان