ای خداوند همیشه حاضر - Ey Khodavande Hamishe Hazer

  • سراینده: آنی‌ هوسپیان
  • شعر: آنی‌ هوسپیان
  • آهنگ: آنی‌ هوسپیان