ای عشق بی ھمتای من - Ey Eshghe BI Hamtaye Man

  • سراینده: ژیلبرت هوسپیان
  • شعر: اکرم
  • آهنگ: ژیلبرت هوسپیان