ای مرا پدر-Ey Mara Pedar

  • سراینده: ژیلبرت و آنی هوسپیان
  • شعر: ژیلبرت هوسپیان
  • آهنگ: ژیلبرت هوسپیان