با من باش -Ba Man Bash

  • سراینده: ژیلبرت هوسپیان
  • شعر: کاوه رفیعی
  • آهنگ: ژیلبرت هوسپیان