به نام مسیح - Be Name Masih

  • شعر: شراره بیداراختر
  • آهنگ: شراره بیداراختر