بیشتر از یک سرود-Bishtar Az Yek Sorood

  • سراینده: ژیلبرت هوسپیان
  • شعر: کاوه رفیعی