تسلیم شوم-Taslim Shavam

  • سراینده: ژیلبرت هوسپیان
  • شعر: کاوه رفیعی