تمام شد - Tamam Shod

  • سراینده: آنی‌ هوسپیان
  • شعر: ژیلبرت هوسپیان
  • آهنگ: ژیلبرت هوسپیان