تنها نیستم - Tanha Nistam

  • سراینده: الین سرکیسیان
  • شعر: حسن گرایی نژاد
  • آهنگ: وحید نوروزی