تولد يافت - Tavalod Yaft

  • شعر: آنت یدگاریان
  • آهنگ: ژیلبرت هوسپیان