تو ستاره صبح - To Setareye Sobh

  • سراینده: فردریک سرگیس
  • شعر: فردریک سرگیس
  • آهنگ: فردریک سرگیس