تو صدای ساز موجی - To Sedaye Saze Moji

  • سراینده: یوریک
  • شعر: کوروش روحانی
  • آهنگ: کوروش روحانی