جلجتا -Joljota

  • سراینده: رایان
  • شعر: رایان
  • آهنگ: رایان