حضورت خواهم-Hozoorat Khaham

  • سراینده: ژیلبرت هوسپیان
  • شعر: کاوه رفیعی