حمد و جلال بر نام خداوند - Hamd o Jalal

  • سراینده: ژیلبرت هوسپیان
  • شعر: رافی شاهوردیان
  • آهنگ: رافی شاهوردیان