خوانیم خدای قدوس - Khanim Khodaye Ghodoos

  • سراینده: ژیلبرت هوسپیان
  • شعر: نگین صحابی
  • آهنگ: نگین صحابی