خود را به کویَت میرسانم - Khod Ra Be Kuyat Miresanam

  • شعر: علیرضا سیدیان
  • آهنگ: ژیلبرت هوسپیان