خونهٔ عشق-Khooneye Eshgh

  • سراینده: ژوزف هوسپیان
  • شعر: رافی شاهوردیان
  • آهنگ: ژوزف هوسپیان