دریاب-Daryab

  • سراینده: ژوزف هوسپیان
  • شعر: ژوزف هوسپیان
  • آهنگ: ژوزف هوسپیان

Tags