در سکوت و در خلوت حضورت - Dar Sokoto Dar Khalvate Hozoorat

  • سراینده: ژیلبرت هوسپیان
  • شعر: کاوه رفیعی
  • آهنگ: کاوه رفیعی