در شب آخر - Dar Shabe Akhar

  • سراینده: ژیلبرت هوسپیان
  • شعر: یوسف نازنین
  • آهنگ: یوسف نازنین