روح القدس تو برترین - Rooholghodos To Bartarin

  • سراینده: ژیلبرت هوسپیان و ملودی هوسپیان
  • شعر: سپیده
  • آهنگ: ژیلبرت هوسپیان