سخن بگو - Sokhan Begoo

  • سراینده: ژیلبرت هوسپیان و ایوت
  • شعر: ورویر آوانسیان
  • آهنگ: ورویر آوانسیان