شوقی عظیم - Shoghi Azim

  • سراینده: ژیلبرت هوسپیان