شیدای شیدا - Sheyday Sheyda

  • سراینده: ژیلبرت هوسپیان
  • شعر: شیدا
  • آهنگ: ژیلبرت هوسپیان