فیض تو عیسی-Feyze To Isa

  • سراینده: ژیلبرت هوسپیان
  • شعر: کاوه رفیعی