قاصدک ها - Ghasedak ha

  • سراینده: ژیلبرت هوسپیان و ایوت
  • شعر: کبری
  • آهنگ: ژیلبرت هوسپیان