محتاجم من - Mohtajam Man

  • سراینده: ملودی هوسپیان
  • شعر: ژیلبرت هوسپیان
  • آهنگ: ژیلبرت هوسپیان