منجی آسمانی - Monjie Asemani

  • سراینده: ژیلبرت هوسپیان
  • شعر: کاوه رفیعی
  • آهنگ: کاوه رفیعی