منجی من - Monji e Man

  • سراینده: ژیلبرت هوسپیان
  • شعر: ادوین آراکلیان
  • آهنگ: ادوین آراکلیان