نغمه فرشتگان-Naghmeye Fereshtegan

  • سراینده: سارا فرد
  • شعر: کورش
  • آهنگ: ژیلبرت