نغمه‌ ی فرشتگان - Naghmeye Fereshtegan

  • سراینده: سارا فرد
  • شعر: کوروش.ر
  • آهنگ: ژیلبرت هوسپیان