چشمه پاک خدا -Cheshmeye Pake

  • سراینده: نانسی داوود - عرفان حاتمی
  • شعر: پکا سیمویوکی
  • آهنگ: پکا سیمویوکی