گر از گناه آزادی می خواھی - Gar Az Gonah Azadi Mikhahi